Gaia arkitektur i Almedalen 2023!

Gaia arkitektur deltar i Almedalsveckan 2023.

Onsdag 28 juni kl 10.30 till 13.00 bjuder Adapteo in till rundabordssamtal. Under temat ”Hållbarhet i Stadsutveckling och byggande” diskuterar Gaia arkitekturs Marta Bohlmark, tillsammans med Lise-Lotte Söderlund (BSK Arkitekter), hur hållbarhetstänket inom stadsutveckling och byggande ser ut 2023 och hur det kan tänkas utvecklas framåt. Centrala frågor kopplar till cirkularitet och flexibilitet och vilka röster som dominerar, samt hur Sverige skiljer sig från resten av Europa.

Onsdagen den 28 juni klockan 14.00-14.45 arrangerar Stiftelsen Byggekologi ett seminarium under temat ”Är olika stadstyper olika hållbara?” Panelen består av Gaia arkitekturs Marta Bohlmark, Nils Söderlund (Stiftelsen Byggekologi), Carolina Fintling Rue (Chef för strategi- och utvecklingsenheten, Stockholms stad) samt Tobias Olsson (Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter). Vid seminariet diskuterar panelen möjligheter och problem kopplat till frågor så som hur olika stadstyper skiljer sig åt med hänseende på hushållning av resurser och vilka kvalitéer de ger? Och huruvida den europeiska blandstaden, som vi hittar i våra gamla stadskärnor, är lösningen på alla frågor?