Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering!

I slutet av april lanserades AEFC (The Association for Ecological Forestry Certification), ett nytt hållbart internationellt skogscertifieringssystem. Aktörer från flera olika länder har gått samman för att skapa ett nytt certifikat med syfte att främja ett verkligt ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk. Pi Ekblom på Gaia arkitektur är, tillsammans med Plockhugget, de svenska medgrundarna. 

Den ideella föreningen har som ambition att bli en världsomspännande främjare av ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk, men värdesätter samtidigt sociala och kulturella värden. Föreningen verkar också för att finansiera bevarandet av skogar med höga naturvärden.