SR P1 – Om träarkitektur

Under december sänds en dokumentärserie om träarkitektur i 3 delar i Sveriges Radio P1. Första delen handlar om Sara Kulturhus ritat av White arkitekter, andra delen om träarkitektur i Kanada med Michael Green och tredje delen om Shigeru Bans arkitektur. Gaias Pi Ekblom är med i samtliga delar och bidrar med sin syn på träarkitektur, vikten av att dela kunskap, om skogen och utvecklingen framåt. Hållbara hus är de hus som människor älskar och därmed tar hand om!

Del 1 – Trähusen in i framtiden – SR P1

Del 2 – Arkitektur och hållbarhet – SR P1

Del 3 – Hållbara hus är de människor älskar – SR P1