ARQ-anslag

Vi är stolta och tacksamma över att vara med i två projekt som fick ARQ-anslag i december.

Ekosystemtjänster- en exempelsamling av ekosystemtjänstbaserade prototyper, kopplat till MASSA-projektet

Ekosystemtjänster- en verktygslåda, i samverkan med White och Boverket bland annat

Detta gör att vi kan fortsätta med att bidra till att stärka grön- och blåstruktur och främja den så viktiga biologiska mångfalden.