Gott 2021!

Vi ser med nyfikenhet och tillförsikt fram emot ett nytt år!

Januari har börjat bra med planering för formell start av FORMAS-projektet MASSA. Läs gärna artikeln i Mitti här

Vi har fått bygglov på vår första trähusbyggnad med ett effektivt användande av naturresursen trä, GoDown Arts Centre, Nairobi, Kenya går in i bygghandlingsskede efter uppehåll pga pandemin och landsbygdsutveckling vid Siljan fortsätter med fördjupad samverkan kring utveckling av bykärnan.