Gaia arkitektur

Gaia arkitektur skapar hela gestaltade livsmiljöer

Vår tyngdpunkt ligger i att formulera, initiera och genomföra projekt från del till helhet där människa och natur samexisterar på ett jämlikt sätt. Det är först i det hela systemet som synergierna naturligt uppstår.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. För att möta och lösa dessa behöver vi mod och klarsyn. Därför går vi in i projekt som en aktiv partner tillsammans med andra värdestyrda aktörer. Vi verkar inom forskning, offentlig- och privat sektor. Gaia ark är redo att ta både risk och därmed ansvar för att med vår kunskap bidra till att det vi tror på blir verklighet.

Genom vår samlade erfarenhet av landskapsurbanism, träarkitektur, urbana ekosystemtjänster och långsiktiga hållbara affärer vill vi bidra till ett resilient samhälle i balans. FNs Agenda 2030 är en självklar bas i vårt arbete.

Vi fokuserar just nu på öar, kulturhus, träarkitektur och hembygd.


Vi svarar mot det artonde målet

I vår strävan att nå längre har vi formulerat ytterligare ett mål kopplat till FNs 17 globala hållbarhetsmål; mål 18 – ”Raising Human Awareness”.

Med det vill vi uppmärksamma kraften i den förändring som utgår från varje människas egen medvetenhet. Vi är en aktör inom tillskapandet av livsmiljöer där människor ska kunna växa.

Vår närvaro i de arkitektoniska frågorna sträcker sig från träarkitektur, in i skogen, till nya miljöer formade av sprängmassor, ner i havets rev, till kulturhus i Östafrika.

Vi arbetar aktivt för att sprida och öka kunskapen kring dessa frågor med utgångspunkt i våra projekt.


Arkitekter

Ania

Ania

Ania är arkitekt och landskapsurbanist och har 10 års praktisk yrkeserfarenhet av projekt i olika skalor.
Hon har parallellt i 10 års tid också arbetat inom akademin som universitetsadjunkt. Ania arbetar analytiskt med strategisk utveckling med fokus på hållbarhetsfrågor, har lång erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team och att leda en pedagogisk kommunikation med olika aktörer.
Genom erfarenhet av regional-, stads- och landskapsplanering, nybyggnad av publika byggnader och flerbostadshus samt ombyggnadsprojekt har Ania en bred helhetsförståelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Ania Öst
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Ekologisk och rural urbanism
0704-93 39 93
ania@gaiaark.se


Marta

Marta

Marta är arkitekt med fokus på stadsbyggnads- och hållbarhetsfrågor inom storskaliga utvecklingsprojekt . Hon är även specialiserad inom arkitekturprocesser och hur multidisciplinära team kan framarbeta gemensamma visioner och ett målstyrt projektarbete. Marta har arbetat internationellt, bland annat i Hong Kong och Kina, och deltagit i flera svenska och internationella tävlingar; bland annat har hon ställt ut på Hong Kong Shenzhen Biennale, och 2019 tog hon emot World Architecture Festivals förstapris i kategorin ”Future Culture” med projektet GoDown Art Centre i Nairobi, Kenya. Hon har även undervisat på Arkitekturskolan KTH. Marta kommer senast från en 10-årig anställning på White arkitekter.

Marta Bohlmark
VD och partner, Arkitekt SAR/MSA
Processledning stadsbyggnad och Hållbar affär
0761-72 74 38
marta@gaiaark.se


Pi

Pi

Pi är arkitekt med fokus på träbyggnation med erfarenhet som utvecklingsansvarig för träarkitektur på White Arkitekter under flera år, samt gruppchef för 20 arkitekter och ingenjörer. Pi har haft nyckelroller i flertalet omfattande och komplexa projekt som hon följt från idé till genomförande. Att ha stor delaktighet i byggprocessen och förståelse för material, hantverk och detaljering har präglat hennes inriktning inom arkitektur. Pi är medgrundare och driver TränätverkA, som har fått stor spridning och förenar arkitekter över kontorsgränser, för arbetet med nätverket blev hon utnämnd till ”Årets miljöpionjär” vid Arkitekturgalan 2020. Pi är frekvent anlitad föreläsare inom träarkitektur och har varit keynote speaker på bland annat Business Sweden i Wien och på Stora Trähus i Stockholm.

Pi Ekblom
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Hållbar träarkitektur, TränätverkA
0703-14 15 90
pi@gaiaark.se


Ulrika Stenkula

Ulrika

Ulrika är arkitekt med fokus på stadsbyggnads- och hållbarhetsfrågor. Hon har de senaste tolv åren arbetat på White Arkitekter där hon de sista fyra åren var partner. Ulrika har lång erfarenhet av både stadsutveckling, processledning och byggnadsprojektering både gentemot kommuner, stiftelser och privat sektor. Sedan 2012 är Ulrika del av C/O City; ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om urbana ekosystemtjänster som numera är en nationell förening där Ulrika sitter i styrelsen. Ulrika driver också sedan flera år ett kulturhusprojekt i Nairobi, vilket belönades med WAF-priset i kategorin ”Future Culture” 2019. I Nairobi har hon också utvecklat ett samarbete med UN Habitat och presenterat på flera av deras internationella konferenser.

Ulrika Stenkula
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Ekosystemtjänster, C/O City
0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se