Bred uppslutning på MASSAs startworkshop!

Hur kan bergmassor från tunnelbanebygget utgöra en direkt och lokal resurs för hållbar utveckling kopplat till vatten?

Det var temat när forskningsprojektet MASSA bjöd in till en workshop kring hanteringen av de miljontals ton stenmassor som uppkommer i samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana som case. En bred representation av aktörer samlades för att diskutera alternativ till rådande system och synsätt men också för att etablera en helhetsförståelse för situationen. Diskussionerna under dagen tangerade bland annat juridiska och ekologiska utmaningar men också möjligheterna att tillgodose brådskande och långsiktiga behov kopplade till staden och vattnet, under och över ytan. Deltog gjorde bland andra Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Region Stockholm, Stockholms stad, Stockholms hamnar, Visit Stockholm, Voice of the Ocean, Statens konstråd, KTH, konstnärer och representanter från näringslivet.

Vår förhoppning är att dagen fungerat som en plattform att knyta nya kontakter för fortsatt dialog kring cirkulär massahantering och gemensamma mål. Vi på Gaia arkitektur är jätteglada för den stora uppslutningen och vill tacka alla deltagare för givande samtal!

Workshopen är en del av det FORMAS finansierade forskningsprojektet MASSA och det ARQ finansierade delprojektet MASSA-ekosystemtjänster. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH, Gaia arkitektur och Studio Erixon Aalto.