Framtidens hembygder

I september sammanställde Gaia en omvärldsspaning om framtidens hembygder, på uppdrag av en stor svensk träfabrikant. Avstampet i spaningen blev;

”På Nord-Skottska är uttrycket för jag älskar dig samma som ”jag känner dig”. Det tycker jag är talande för hur vi behandlar det vi känner och förstår oss på. Bristen på förståelse för våra städer, livsmiljöer och hus, det som jag skulle sammanfatta som arkitektur, gör att vi tenderar att inte tycka om eller bry oss om dem och därmed inte ta and om dem, det är inte långsiktigt hållbart”