MASSA

Urbanism and Landscape Studio

Studion fokuserar på städer, landskap och territorier med utgångspunkt i den rådande klimatkrisen.

Ania Öst (Gaia ark) och Hanna Erixon Aalto driver studion på KTH arkitekturskolan.

Studion undersöker hur resilienta och hållbara städer och livsmiljöer kan utformas i en tid av snabb förändring. Arkitektens roll sätts i relation till uppdraget att svara upp mot Agenda 2030 och Politik för gestaltad Livsmiljö. Med stöd i forskning kring resiliens och humanekologiskt perspektiv utvecklas projekt där landskapet och de ekologiska förutsättningarna utgör utgångspunkt för urban utveckling. Rådande kategoriseringar mellan kultur/natur och stad/land ifrågasätts och strategier för mångfunktionalitet, anpassningsbarhet och komplexitet testas.

Under våren 2021 löper studion parallellt med forskningsprojektet MASSA, ett samarbetsprojekt med KTH, Stockholms stad, GAIA ark och Studio Erixon Aalto. Projektet undersöker hur de miljontals ton stenmassa som genereras under utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kan omvandlas till nya hållbara livsmiljöer.

Projektbeskrivning (PDF)