Pi Ekblom

Stora trähus

Elite Palace Hotel Stockholm 

Den 5 november pratar Pi Ekblom, numera Gaia arkitektur, för tredje året i rad på StoraTrähus. Tidigare år har temat på hennes föredrag varit  ”Trä ur ett brukarperspektiv” respektive ”Att gestalta utifrån träts egenskaper”, i år kommer Pi binda ihop tidigare års teman och fokusera på resurseffektivitet i trä och gestaltning. 

Läs programmet (PDF)