GESUNDA BY

BYKÄRNAN

Gesunda by, strax väster om Sollerön, är en plats med påtaglig topografi som därtill uppvisar utpräglade och unika förutsättningar. Med utgångspunkt i lokalt förankrade element med fokus på långsiktig hållbarhet föreslås en förstärkning av Gesundas bykärna, och den centrala mötesplatsen Brändan. Häri definieras olika rumsligheter med varierad karaktär och historia som erbjuder aktiviteter och funktioner för olika tider. Med lokala initiativ som erbjuder en mångfald av möjligheter kan destinationen också bli långsiktigt hållbar.