SOLLERÖ BYKÄRNA

BYKÄRNAN

Sollerön mitt i Siljan har identifierats som en särskilt intressant bygd för platsutveckling inom ramen för regional hembygdsutveckling. Med målet att uppnå ett socialt välmående utgår vi från människans sanna behov, som individ och grupp, för att hitta de sociala aspekter som behöver tillgodoses för ett Sollerön idag, och ge de bästa förutsättningar för en utveckling framåt. Det handlar om att vilja leva, verka och bo på Sollerön. Att strategiskt bidra till långsiktig ekologisk balans är enkelt beskrivet en nödvändighet för att säkerställa samhällets fortsatta överlevnad, uppehälle och hälsa. Som medel för att uppnå det genomförbara projektet använder vi oss av en hållbar ekonomi. Det handlar om att bestämma vilka ekonomiska förutsättningar som finns och vilka faktorer som skall styra. Vi använder oss av kunskap kring investeringen och arkitekturen i ett nära samspel för att ta fram kreativa, innovativa och inspirerande lösningar mot målen, inom förutsättningarna. Vi föreslår bland annat skapandet av nya miljöer men även förstärkning av bykärnans karaktär med bland annat nya gårdsmiljöer och strukturer i olika etapper.