Webbinarium – 15 minutersstaden och grönstruktur

Den 28e april satt Gaia arkitekturs Ulrika Stenkula i panelen under AFRY:s webbinarium ”15 minutersstaden och grönstruktur”. Frågor som lyftes var bland annat:

  • Hur kan ekosystemtjänster 2.0 hjälpa oss att planera städer utifrån 15-minutersstaden?
  • Hur kan vi gestalta gröna ytor samtidigt som vi får tillbaka växlighet och träd i våra högt exploaterade stadsmiljöer?
  • Hur kan vi jobba med grön infrastruktur på höjden genom gröna väggar och gröna tak?

Webbinariet kan ses nedan.

Program
8.00-8.05 Välkomnar

Sara Berrado, Arkitekt, Sektionschef Stadsplanering och Gestaltning, AFRY

Frida Johansson, Landskapsarkitekt, Sektionschef , AFRY Uppsala

8.05-8.10 Presentation

Sofia Löfgren, PhD Arkitektur, Landskapsarkitekt LAR/MSA, AFRY

8.10-8.50 Panelsamtal

Therese Ingerdal, Landskapsarkitek, Samhällsbyggnadsavdelningen, Huddinge kommun

Mattias Gustafsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, VD på Urbio

Sofia Löfgren, PhD Arkitektur, Landskapsarkitekt LAR/MSA, AFRY

Ulrika Stenkula, Arkitekt SAR/MSA på Gaia Arkitektur, Styrelseledamot CO City

8.50-9.00 Frågor från publiken via Menti