Seminarium om Gestaltad livsmiljö

Norra Sverige är i en expansiv utvecklingsfas och står inför stora investeringar de kommande åren. Det rör sig om satsningar på infrastruktur, företagande och en hållbar omställning. Region Västerbotten bjöd in till ett seminarium gällande politikområdet Gestaltad livsmiljö där bland andra Riksarkitekt Helena Bjarnegård talade om en helhetssyn på våra byggda miljöer och Agenda 2030. Gaias Ania Öst och Hanna Erixon Aalto från KTH talade om hur en växande medvetenhet möjliggör nya livsmiljöer.