Sollerön

Sollerön

Hembygdsutveckling – Gaia arkitektur är med och bidrar med blicken på att skapa hela system där synergierna uppstår för långsiktiga och livskraftiga miljöer. Det gäller för lokalsamhället och det gäller för den regionala utvecklingen där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för ett livskraftigt land.
I det pågående projektet Service BID tillför Gaia arkitektur den gestaltande kompetensen för den fysiska miljöns utformning som en möjliggörare för att skapa förutsättningar för lokal samverkan och samhällsservice på Sollerön i Dalarna.