Trä och Teknik i Göteborg

Idag modererar Pi på Gaia, tillsammans med Karin Löfgren, tre samtal om aktuella träbyggnadsfrågor på Trä och Teknikmässan i Göteborg

SKOGEN – HÅLLBARHET I ALLA LED
10.00-10.55 – Kan vi bygga med trä när vi kalhugger fjällnära skogar i Sverige och skogens ekosystem visar på minskande artrikedom? Vi svarar ja på att använda trä men att det är många frågor som måste lösas.
I samtal med Markus Steen, VD Plockhugget och Patrik Bäckström, Marknadschef Sveaskog
FINNS SKOG I GENER , HJÄRTA ELLER I HJÄRNA?
11.00- 11.55 – Det förs återkommande fram egenskaper hos trämaterialet kopplat till välmående och hälsa. Men går vi vilse genom att enbart leta efter det mätbara i klinisk forskning? Genom att även se på människan som kulturell och sinnlig varelse kan vi hitta mycket starkare anledningar till varför trämaterial och skog påverkar oss.
I samtal med Henrik Ohlsson, religionshistoriker Södertörns Högskola och Tomas Nord, forskare LIU och RISE
OPTI MERING – KVANTITET VS . KVALITET
12.00 -12.55 – Att gestalta, optimera och minimera trämaterial och spill – hur ser tendenser, forskning och visioner ut?
I samtal med Anna-Lena Gull Industridoktorand industriellt-
och hållbart byggande ByggDialog Dalarna och Daniel Wilded Försäljningschef Masonite Beams