Workshop i Husby konsthall

Under 2023 delar “Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.  

Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen och undersöker de gröna kilarnas roll i utvecklingen av en mer resilient huvudstad. Hur produceras maten och materialen? Hur är vi stadsbor en del av det? Var arbetar och bor vi? Var möter vi vänner och familj?

Järvaområdet är extra intressant som en plats där många intressen möts. Det råder ett högt exploateringstryck med 20 000 nya bostäder planerade. Två krafter står mot varandra, Järvakilen behöver stärkas och hålla samman och samtidigt utrycks behovet av att minska barriäreffekten och koppla samman områdena runtomkring. Hästa gård, Stockholms enda stadsnära jordbruk, ligger i träda och väntar på att aktiveras. Det behövs nya strategier och kanske också nya stadsbyggnadsvisioner som utgår ifrån de utmaningar som vi står inför såsom oönskade effekter av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, fysisk och psykisk ohälsa och bostadsbrist för att nämna några. Som arkitekter och planerare kan vi utgöra en brygga mellan lokala aktörer och aktörer i beslutsfattande position och hjälpa till att lyfta blicken för att formulera gemensamma mål och visioner.   

Vi arbetar med ljud, bild och text. Vi genomför intervjuer, platsbesök, workshops och tar fram kartor och strategier. Under försommaren planeras en utställning på Husby konsthall.  

Under denna workshop möts aktörer i Järva och studenter för att tillsammans diskutera olika framtidsvisioner på temat ”Imagining future human/nature relations”. I ett nästa steg tar studenterna fram podcast-avsnitt och bearbetar visionsbilder. Workshopen är ett samarbete mellan forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar” som finansieras av ARQ och Riksbyggens Jubileumsfond “Den Goda Staden” och KTH Arkitekturskolan “Urbanism & Landscape Studio”.     

Affischen är framtagen av Husby konsthall.