Bifrost vinner innovationspris

Vårt tävlingsbidrag BIFROST vann innovationstävlingen ”InfraLIGHTer Awards”! Tävlingen arrangerades av de två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden och är en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur. Målet med innovationstävlingen var att få fram lösningar för klimatförbättrad och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen.

BIFROST är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad och vikt. Projektets innovation är att enkla standardiserade komponenter kombineras på ett rationellt sätt tack vare ett nyutvecklat stålbeslag som appliceras på samtliga kopplingar

Projektet gjordes i samarbete mellan Gaia arkitektur, TBS Timber Bridge Specialists AB, Funkia Landskapsarkitektur, KTH och Stockholm stad.

Läs mer om projektet