Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 är klar!

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnovafinansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Här hittar du definitioner, globala och nationella mål, värdering av ekosystemtjänster samt metoder för att integrera ekosystemtänket i stadsplanering.

Väl fungerande stadsmiljöer är fulla av liv. Här finns en mångfald av olika livsmiljöer, för såväl mänskligt liv som för humlor, träd och ekorrar. Samspelet mellan livsmiljöer, miljöfaktorer och levande organismer bildar ekosystem som ger oss ekosystemtjänster. Naturen i staden är livsviktig och är en levande och organisk infrastruktur, minst lika viktig som elnät och kollektivtrafik. Vi ser fram emot att denna uppdaterade vägledning ska användas som stöd i olika skeden i stadsbyggnadsarbetet. Vi hoppas att den kan bidra till att bygga framtidens hållbara städer och samhällen och skapa goda livsmiljöer för alla runtom i Sverige. Ta hand om naturen så tar naturen hand om oss!

Du hittar en nedladdningsbar PDF nedan.