Vinst i brotävling!

Vårt bidrag BIFROST vann innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards!!!
Otroligt glada och stolta är vi! Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid. 

Bron är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad och vikt. Stål används i strategiska lägen för ökad livslängd, flexibilitet och snabbt montage. Bron är konstruerad i flertalet parallella bärande element för att underlätta underhåll och livslängd. Tack vare användning av standarddimensioner, smarta och flexibla knutpunkter och den höga andelen trä, så är bron 100% återbrukbar i sin helhet eller var del för sig i en ny kontext.

Bron är ett sammarbete mellan Gaia arkitektur, TBS Timber Bridge Specialists ABFunkia LandskapsarkitekturKungliga Tekniska högskolan och Stockholms stad

Vår 3-minuters pitch kan du se här