Gröna plattan: Hållbar stad 

Första veckan i juni blir Sergels torg Gröna plattan. I juni är Stockholm värdstad för FN-konferensen som uppmärksammar att det är 50 år sedan världssamfundet höll sin första miljökonferens, just i Stockholm. I samband med det bjuder Stockholms stad på publika aktiviteter på Sergels torg.  

Gaia arkitektur är med genom Ania Öst på samtalsscenen kl. 17.00–17.45 på temat Naturen i mellanrummen: Hur vi skapar en grönare stad? Programledare är Fritte Fritzon.  

Länk till program 3 juni här