18 maj berättar vi om EST-verktyg på frukostseminariet Grönsamma städer

Ulrika, på Gaia arkitektur, deltar i ett frukostwebinarium om biologisk mångfald onsdag 18 maj anordnat av Social Venture Network och U&We. Se info och länk till anmälan nedan.

Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, men vi är fortfarande helt beroende av naturen runt omkring oss. Naturen ger oss en rad olika tjänster som mat, rent vatten, syre och reglerar vårt klimat. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behöver vi ha naturen där också. Tillsammans med vår medlem U&We anordnar SVN ett webbinarium kring frågan varför företag ska jobba med att ta in biologisk mångfald och naturens tjänster i sina affärer. Vi får höra exempel på hur företag kan använda gröna lösningar för att skapa bättre stadsmiljöer och långsiktigt lönsamma affärer.

Välkommen till detta webbinarium där du möter representanter som ger sitt perspektiv om vad forskningen säger och hur fastighetsägare, omställare, bank och försäkringsvärlden ser på företagens engagemang i biologisk mångfald. Du får tips om vilka verktyg och metoder företag och andra aktörer använder för att skapa en bättre biologisk mångfald och ett mer hållbart företagande. Deltar gör bl a C/O City, Castellum, Ekobanken och Folksam.

Medverkande:
• Helen Sylvan, SVN, moderator
• Marika Haeggman, Albaeco: Hur står det till med den biologiska mångfalden?
• Hanna Isacsson, Urbio och Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur. Båda representerar C/O City och berättar om publikationerna ”Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0” och ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning”
• Christina Wikberger och  Amanda Möttönen, U&We: Vad företag behöver göra. Rapporteringskrav. Omvärldsanalys. Leverantörer och kunder
• Christin Carlsson, Castellum: Ekosystemtjänster i området Gateway Säve
• Kristoffer Lühti, styrelseordförande Ekobanken: Bankens syn på biologisk mångfald
• Karin Stenmar, hållbarhetsansvarig Folksam: Försäkringsbolagens klimatanpassning
• Panelsamtal med Castellum, Ekobanken, Folksam

Tid: 18/5 – 2022 kl. 08.30 – 10.30
Plats: Digitalt via webb med länk som sänds vid anmälan

Anmälan via: Jag vill delta!

Grönsamma städer – Svnsweden