MASSA – En mer resilient huvudstad på vatten

Föreläsning på KTH med Ania Öst

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie!

Pågående storskaliga infrastrukturprojekt som utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Förbifart Stockholm genererar miljontals ton stenmassa. Detta leder ofta till ohållbara transporter och stora konsekvenser för miljön. När tunnelbanan sist byggdes ut tog den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom initiativet att tillsammans med konstnärer skapa Stockholms 10 artificiella toppar, t.ex. Hammarbybacken och Högdalstopparna. De gestaltades för rekreation och kan idag ses som monument över den tidens hantering av restmassor och folkhälsans prioriterade ställning. Nu uppstår återigen chansen att skapa vår tids avtryck. Vad prioriterar vi i dag?

Ania Öst, forskare och lärare på KTH Arkitekturskolan och partner på Gaia Arkitektur presenterar det pågående FORMAS finansierade forskningsprojektet MASSA som är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH Arkitekturskolan, Gaia Arkitektur och Studio Erixon Aalto. Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Tid: Torsdagen 25 november kl. 15:00-16:00. Seminariet börjar 15.00 med välkomsthälsning och 15.05 med presentation.
Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)
Anmälan: länk

Vad är ”Torsdagsseminariet” – En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av frågestund. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla. Under höstterminen 2021 sker seminarierna digitalt.