Projekt

Villa mellan träden.

En villa som, i liten skala, ställs inför flera av de utmaningar som arkitekturen står inför. I grunden ligger en omsorgsfull utredning av tomten för att på ett lågmält sätt landa huset i landskapet, värna de gamla ekarna och minimera ingreppet i marken. Bygganden är projekterad i balkar konstruerade i LVL och masonit. En konstruktion

Villa mellan träden. Läs mer »

Allskönsro – Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke

Allskönsro är en tegelbyggnad uppförd 1887 av resttegen från renoveringen av Bogesund slott som gjordes året innan. Bygganden var mycket eftersatt och renoveringen innebar att samtliga byggdelar, utom tegelmurar och bjälklagsbalkar, plockades ur huset och restaurerats innan återuppbyggnad. I originalutförandet hade bygganden ett växthus längs södra fasaden som revs för ca 100 år sedan. Ambitionen

Allskönsro – Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke Läs mer »