Projekt

Levande landskap, levande städer

Träbyggande kan bli nyckeln till att få tillbaka träden  Gaia arkitektur har mottagit anslag från Stiftelsen ARQ för projektet Levande landskap, levande städer. Projektet genomförs i samarbete med Eco Innovation Foundation.  Projektet syftar till att sammanställa en modell samt visualisera en komplex systemkedja – hur träbaserad arkitektur kan driva restaureringen av degraderade landskap i det […]

Levande landskap, levande städer Läs mer »

Gröna kilar

Under 2023 delar ”Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.   Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen. Hur produceras maten och materialen och hur är vi stadsbor en del av det? Var arbetar och bor vi och var möter vi

Gröna kilar Läs mer »

Odla torg

Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank Open call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. I det aktuella projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen, försiktig samtidigt

Odla torg Läs mer »

Bifrost

Vårt bidrag BIFROST vann innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards!!!Otroligt glada och stolta är vi! Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid.  Bron är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad

Bifrost Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnovafinansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Här hittar du definitioner, globala och nationella mål, värdering av ekosystemtjänster samt metoder för att integrera ekosystemtänket i stadsplanering. Väl fungerande stadsmiljöer är fulla av liv. Här finns en mångfald av

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 Läs mer »

MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad,

MASSA Läs mer »

Sollerön

Sollerön

Hembygdsutveckling – Gaia arkitektur är med och bidrar med blicken på att skapa hela system där synergierna uppstår för långsiktiga och livskraftiga miljöer. Det gäller för lokalsamhället och det gäller för den regionala utvecklingen där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för ett livskraftigt land. I det pågående projektet Service BID tillför

Sollerön Läs mer »

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Det finns ett växande behov och intresse av att planera för urbana ekosystemtjänster i den byggda miljön. En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra detta arbete. Under 2020 tog White arkitekter genom White research Lab initiativet

Ekosystemtjänster – en verktygslåda Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0

Den uppskattade ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” från 2014 är under uppdatering på initiativ av Gaia arkitektur och är sammanhållande part. Projektet genomförs i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och C/O City, vilka alla bidrar med finansiering. Även Albaeco bidrar till innehållet. Mycket har hänt vad gäller ekosystemtjänster sedan 2014. Agenda 2030 och The New

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0
Läs mer »

The GoDown Arts Centre, Nairobi

I projektet The GoDown Transforms är vi med och utvecklar ett kulturhus i Nairobi, Kenya. Projektet syftar till att skapa en välkomnande, demokratisk och publik mötesplats i Östafrika, med konst och kultur som motor. I komplexet ryms bl a scener, bibliotek, utställningslokaler, dansstudios, replokaler, konstateljéer, kontor och restauranger. Byggnadsarean är ca 25 000 kvm. Projektet vann

The GoDown Arts Centre, Nairobi Läs mer »