Projekt

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje

Gaia arkitektur fick i uppdrag av Åsa Waldenström, trädgårdsmästare, konstnär och projektledare för odlingsstrategin på Södertälje kommun att ta fram en prototyp på en redskapsbod som skulle kunna uppföras på fler ställen. Södertälje kommun utvecklar strategier för lokal och hållbar matprodukten vilket engagerar ett stort nätverk av aktörer inom jordbruk, utbildning och kultur. Ett prioriterat …

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje Läs mer »

MASSA -VAD ÄR MASSA? ALT POST

MASSA i media Extrakt.se – Restmassor från utbyggnader kan bli nya öar Arkitekten – Forskningsprojektet som söker värdet i miljoner ton sten Sveriges Radio – De vill bygga nya öar i Stockholm – av schaktmassor KTH – Nya möjligheter för miljoner ton sten Mitt i – De vill bygga ut Stockholm – med rester från …

MASSA -VAD ÄR MASSA? ALT POST Läs mer »

MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, …

MASSA Läs mer »

Sollerön

Sollerön

Hembygdsutveckling – Gaia arkitektur är med och bidrar med blicken på att skapa hela system där synergierna uppstår för långsiktiga och livskraftiga miljöer. Det gäller för lokalsamhället och det gäller för den regionala utvecklingen där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för ett livskraftigt land. I det pågående projektet Service BID tillför …

Sollerön Läs mer »

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Det finns ett växande behov och intresse av att planera för urbana ekosystemtjänster i den byggda miljön. En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra detta arbete. Under 2020 tog White arkitekter genom White research Lab initiativet …

Ekosystemtjänster – en verktygslåda Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0

Den uppskattade ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” från 2014 är under uppdatering på initiativ av Gaia arkitektur och är sammanhållande part. Projektet genomförs i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och C/O City, vilka alla bidrar med finansiering. Även Albaeco bidrar till innehållet. Mycket har hänt vad gäller ekosystemtjänster sedan 2014. Agenda 2030 och The New …

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0
Läs mer »

The GoDown Arts Centre, Nairobi

I projektet The GoDown Transforms är vi med och utvecklar ett kulturhus i Nairobi, Kenya. Projektet syftar till att skapa en välkomnande, demokratisk och publik mötesplats i Östafrika, med konst och kultur som motor. I komplexet ryms bl a scener, bibliotek, utställningslokaler, dansstudios, replokaler, konstateljéer, kontor och restauranger. Byggnadsarean är ca 25 000 kvm. Projektet vann …

The GoDown Arts Centre, Nairobi Läs mer »

Hästgården

Ett restaurering- och ombyggnadsprojekt av en hästgård i Uppland Bro som ska få nytt liv. Gaia jobbar under hösten med bygglov och bygghandlingar.

Villa mellan träden

En villa som, i liten skala, ställs inför flera av de utmaningar som arkitekturen står inför. I grunden ligger en omsorgsfull utredning av tomten för att på ett lågmält sätt landa huset i landskapet, värna de gamla ekarna och minimera ingreppet i marken. Bygganden är projekterad i balkar konstruerade i LVL och masonit. En konstruktion …

Villa mellan träden Läs mer »

Allskönsro- Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke.

Allskönsro är en tegelbyggnad uppförd 1887 av resttegen från renoveringen av Bogesund slott som gjordes året innan. Bygganden var mycket eftersatt och renoveringen innebar att samtliga byggdelar, utom tegelmurar och bjälklagsbalkar, plockades ur huset och restaurerats innan återuppbyggnad. I originalutförandet hade bygganden ett växthus längs södra fasaden som revs för ca 100 år sedan. Ambitionen …

Allskönsro- Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke. Läs mer »