Projekt

Levande landskap, levande städer

Träbyggande kan bli nyckeln till att få tillbaka träden  Gaia arkitektur har mottagit anslag från Stiftelsen ARQ för projektet Levande landskap, levande städer. Projektet genomförs i samarbete med Eco Innovation Foundation.  Projektet syftar till att sammanställa en modell samt visualisera en komplex systemkedja – hur träbaserad arkitektur kan driva restaureringen av degraderade landskap i det …

Levande landskap, levande städer Läs mer »

Gröna kilar

Under 2023 delar ”Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.   Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen. Hur produceras maten och materialen och hur är vi stadsbor en del av det? Var arbetar och bor vi och var möter vi …

Gröna kilar Läs mer »

Odla torg

Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank Open call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. I det aktuella projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen, försiktig samtidigt …

Odla torg Läs mer »

Bifrost

Vårt bidrag BIFROST vann innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards!!!Otroligt glada och stolta är vi! Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid.  Bron är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad …

Bifrost Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnovafinansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Här hittar du definitioner, globala och nationella mål, värdering av ekosystemtjänster samt metoder för att integrera ekosystemtänket i stadsplanering. Väl fungerande stadsmiljöer är fulla av liv. Här finns en mångfald av …

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 Läs mer »

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun

Gaia arkitektur har tillsammans med Landskapslaget ett ramavtal med Västerås kommun och har genomfört en kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys över Västeråskommun som underlag för pågående ÖP-arbete. Ekosystemtjänstkarteringen med tillhörande analys lyf­ter mångfalden av ekologiska värden och understryker ekosyste­mens betydelse för planeten i allmänhet och Västerås kommun i synnerhet. Eftersom ekosystemtjänster innefattar alla produkter och tjänster …

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun Läs mer »

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje

Gaia arkitektur fick i uppdrag av Åsa Waldenström, trädgårdsmästare, konstnär och projektledare för odlingsstrategin på Södertälje kommun att ta fram en prototyp på en redskapsbod som skulle kunna uppföras på fler ställen. Södertälje kommun utvecklar strategier för lokal och hållbar matprodukten vilket engagerar ett stort nätverk av aktörer inom jordbruk, utbildning och kultur. Ett prioriterat …

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje Läs mer »

MASSA -VAD ÄR MASSA? ALT POST

MASSA i media Extrakt.se – Restmassor från utbyggnader kan bli nya öar Arkitekten – Forskningsprojektet som söker värdet i miljoner ton sten Sveriges Radio – De vill bygga nya öar i Stockholm – av schaktmassor KTH – Nya möjligheter för miljoner ton sten Mitt i – De vill bygga ut Stockholm – med rester från …

MASSA -VAD ÄR MASSA? ALT POST Läs mer »

MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, …

MASSA Läs mer »

Sollerön

Sollerön

Hembygdsutveckling – Gaia arkitektur är med och bidrar med blicken på att skapa hela system där synergierna uppstår för långsiktiga och livskraftiga miljöer. Det gäller för lokalsamhället och det gäller för den regionala utvecklingen där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för ett livskraftigt land. I det pågående projektet Service BID tillför …

Sollerön Läs mer »