Process- och projektledning

Vi specialiserar oss på hållbar process- och projektledning för att skapa positiva förändringar i hela livsmiljöer. Genom att integrera hållbarhetsperspektiv i våra tjänster hjälper vi till att skapa och förvalta projekt som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vi fokuserar inte bara på att slutföra projekt i tid och inom budget, utan också på att skapa långsiktigt värde och positiv påverkan på samhället. Genom att använda innovativa metoder och strategier ser vi till att de projekt vi driver är i linje med hållbarhetsmål och skapar hållbara och trivsamma miljöer för människor att leva och verka i. Vår målsättning är att vara en pålitlig partner som bidrar till att bygga en mer hållbar framtid.

Läs mer om våra tjänster inom process- och projektledning nedan.

TJÄNSTER INOM process- och projektledning

Byggprojektledning

Utöver arkitektonisk design kan vi erbjuda tjänster för att leda byggprojekt från början till slut. Det innefattar att hantera entreprenörer, övervaka byggprocessen, kontrollera kvalitet och kostnader, samt säkerställa att projektet uppfyller byggnormer och regler.

Processledning

Processledning är en av våra centrala tjänster. Vi specialiserar oss på att hantera och leda arkitektoniska processer för att säkerställa en smidig och effektiv genomförande av projekt. Vi har ett holistiskt angreppssätt och tar hänsyn till både tekniska och estetiska aspekter för att skapa hållbara och innovativa lösningar.

Projektkoordinering

Genom projektkoordinering tar vi ansvar för att samordna och driva projekt från start till mål. Vi ser till att alla delar i projektet samverkar på ett effektivt sätt för att uppnå projektets mål och leverera en framgångsrik slutprodukt.

Hållbarhetsrådgivning

Vi kan ge råd och stöd kring hållbarhetsaspekter inom olika arkitekturprojekt, inklusive energieffektivitet, materialval, gröna byggprinciper och hållbar platsutveckling. Vi hjälper till att integrera hållbarhetsmål och metoder i projektets planering och genomförande.

Workshop-modeller

Genomförande av pedagogiska workshops samt framtagande av verksamhetsanpassade workshop-modeller.

Föreläsningar

Pedagogiska och varierande föreläsningar inom områden som t.ex träarkitektur, ekosystemtjänser, processledning och rural urbanism.

Moderering och utbildning

Skräddarsydda utbildningstillfällen och processledning med kunskapshöjande verksamhetsutveckling.

Utbildningsstöd

Med egna utvecklade metoder tillhandahåller vi stöd med syfte att bidra till kunskapshöjande insatser.

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se