Strategi

Vi utvecklar strategier med hjälp av metoder som bygger på hållbara systemkedjor i olika skalor. Här ingår framtagandet av strategier för hållbara material och resursflöden, hållbar kravställning och hållbar gestaltad livsmiljö. Vi hjälper exempelvis kommuner och fastighetsutvecklare att formulera arkitekturstrategier och landsbygdsstrategier och bistår med att ta fram plats- och områdesspecifika gestaltningsprinciper. Vi identifierar utmaningar och utvecklar arkitektur som bidrar med lösningar. Vi använder samskapandemetoder, iterativa skissprocesser, tillfälliga tester och simuleringar. Vi arbetar med evidensbaserad stadsutveckling och tillämpar forskning. Vi följer upp och utvärderar resultat genom olika tester.

Läs mer om våra tjänster inom strategi nedan.

TJÄNSTER INOM strategi

Hållbarhetsstrategier

Strategiska planeringsunderlag och modeller för hållbarhetsanpassad planering.

Grön- och blåplaner

Strategier för arbetet med att kartlägga, stärka och bevara den biologiska mångfalden.

Strategier för platsutveckling

Framtagande och genomförande av lokala och semi-regionala platsutvecklingsstrategier.

Kommunalt verksamhetsstöd

Verksamhetsanpassade metoder för implementering av strategier i den kommunala verksamheten.

Planeringsstöd

Planeringsstöd som gynnar människa och natur och skapar synergier mellan gröna och byggda strukturer.

Social hållbarhet

Konkreta program för att stärka arbetet med social hållbarhet.

Samverkansmodeller

Strategier och metoder för sam-verkan mellan offentlig verksamhet, privat sektor och civilsamhälle.

Medborgardialoger, intervjuer och observationer

Planering och genomförande av både större medborgardialoger och enskilda intervjuer samt olika former av observationer.

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se