Kunskapsspridning

Seminarium om Gestaltad livsmiljö

Norra Sverige är i en expansiv utvecklingsfas och står inför stora investeringar de kommande åren. Det rör sig om satsningar på infrastruktur, företagande och en hållbar omställning. Region Västerbotten bjöd in till ett seminarium gällande politikområdet Gestaltad livsmiljö där bland andra Riksarkitekt Helena Bjarnegård talade om en helhetssyn på våra byggda miljöer och Agenda 2030.

Seminarium om Gestaltad livsmiljö Läs mer »

Sveriges Arkitekters Branschrapport – Resiliens som överlevnadsfaktor

Sveriges Arkitekter bjöd in branschföreträdare för att ta sig an varsitt ämne med bäring på arkitektföretagens framtid. I kapitlet ”Falsk motsättning mellan stad och natur” skriver Gaias Ania Öst och Hanna Erixon Aalto från KTH om hur städer och stadsutveckling kan komma att förändras inom de närmaste åren, både i ljuset av de problem och eventuella

Sveriges Arkitekters Branschrapport – Resiliens som överlevnadsfaktor Läs mer »

Samhällsbyggnadsdagarna

Samhällsbyggnadsdagarna

Onsdagen den 14 oktober kommer Gaia arkitekter, via Pi, dela med sig av en aktuell spaning inom träarkitektur med rubriken ”Träarkitektur som värdeskapare”. Det kommer handla om hur vår byggda miljö påverkar oss fundamentalt, hur exponerat trä påverkar hjärnan och att uppskattad arkitektur får leva länge eftersom den blir omhändertagen och där med blir det

Samhällsbyggnadsdagarna Läs mer »

Pi Ekblom

Stora trähus

Elite Palace Hotel Stockholm  Den 5 november pratar Pi Ekblom, numera Gaia arkitektur, för tredje året i rad på StoraTrähus. Tidigare år har temat på hennes föredrag varit  ”Trä ur ett brukarperspektiv” respektive ”Att gestalta utifrån träts egenskaper”, i år kommer Pi binda ihop tidigare års teman och fokusera på resurseffektivitet i trä och gestaltning. 

Stora trähus Läs mer »

MASSA

Urbanism and Landscape Studio

Studion fokuserar på städer, landskap och territorier med utgångspunkt i den rådande klimatkrisen. Ania Öst (Gaia ark) och Hanna Erixon Aalto driver studion på KTH arkitekturskolan. Studion undersöker hur resilienta och hållbara städer och livsmiljöer kan utformas i en tid av snabb förändring. Arkitektens roll sätts i relation till uppdraget att svara upp mot Agenda

Urbanism and Landscape Studio Läs mer »

Framtidens hembygder

I september sammanställde Gaia en omvärldsspaning om framtidens hembygder, på uppdrag av en stor svensk träfabrikant. Avstampet i spaningen blev; ”På Nord-Skottska är uttrycket för jag älskar dig samma som ”jag känner dig”. Det tycker jag är talande för hur vi behandlar det vi känner och förstår oss på. Bristen på förståelse för våra städer,

Framtidens hembygder Läs mer »

Film om skogen

Som arkitekter måste vi förstå och utgå från egenskaperna och förutsättningarna hos det material som vi jobbar med, därför gjordes denna omvärldsspaning som handlar om skogen. ”Den svenska skogen växer i snabbare takt än vi avverkar, men varför är det viktigt vilken typ av skog vi har så länge vi har tillväxt?” Pi Ekblom, idé,

Film om skogen Läs mer »

TränätverkA

TränätverkA är ett nätverk där träarkitektur och frågeställningar kring arkitekturen ventileras mellan arkitekter och konstruktörer som jobbar med de arkitektoniska frågorna oberoende av företag. Som bransch tjänar vi på att dela med oss av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt.https://tranatverka.se/ 2020 tilldelades Pi, Karin och Susanne utmärkelsen ”Årets Miljöpioniär” för TränätverkA på Arkitekturgalan. Årets miljöpionjär Karin

TränätverkA Läs mer »