GAIA

Idag ”Odlar vi torg”

Sista provtryckningen av torget på centrala Sollerön görs idag ”Solleröbördiga Marta Bohlmark är en av de arkitekter som medverkar i projektet. — Nu har vi testat en massa aktiviteter och projektet går nu in i en ny fas där fördjupar blicken på torgets utformning och vad det är för typ av torg som solleröborna vill ha. …

Idag ”Odlar vi torg” Läs mer »

”Skogen är förnybar men långsam…”

Pi Ekblom, Gaia ariktektur, intervju i Arkitekten om materialtillgång för framtidens byggen: ”Byggnadssektorn och träindustrin har pratat mycket om koldioxidneutralitet i trä, men har missat att fokusera på biologisk mångfald och livet i skogarna, och hur effektivt resursen trä används, säger hon.” Virkesbristen innebär inte att arkitekter ska sluta rita för trä som byggmaterial. Istället, …

”Skogen är förnybar men långsam…” Läs mer »

MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, …

MASSA Läs mer »

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Det finns ett växande behov och intresse av att planera för urbana ekosystemtjänster i den byggda miljön. En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra detta arbete. Under 2020 tog White arkitekter genom White research Lab initiativet …

Ekosystemtjänster – en verktygslåda Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0

Den uppskattade ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” från 2014 är under uppdatering på initiativ av Gaia arkitektur och är sammanhållande part. Projektet genomförs i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och C/O City, vilka alla bidrar med finansiering. Även Albaeco bidrar till innehållet. Mycket har hänt vad gäller ekosystemtjänster sedan 2014. Agenda 2030 och The New …

Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0
Läs mer »

The GoDown Arts Centre, Nairobi

I projektet The GoDown Transforms är vi med och utvecklar ett kulturhus i Nairobi, Kenya. Projektet syftar till att skapa en välkomnande, demokratisk och publik mötesplats i Östafrika, med konst och kultur som motor. I komplexet ryms bl a scener, bibliotek, utställningslokaler, dansstudios, replokaler, konstateljéer, kontor och restauranger. Byggnadsarean är ca 25 000 kvm. Projektet vann …

The GoDown Arts Centre, Nairobi Läs mer »

Hästgården

Ett restaurering- och ombyggnadsprojekt av en hästgård i Uppland Bro som ska få nytt liv. Gaia jobbar under hösten med bygglov och bygghandlingar.